Novinky

2. kolo přijímacího řízení

 

...
Jednodenní praxe 2. B

 

...
Den španělské a mexické kuchyně

 

...
Výjezdní praxe studentů

 

...
ERASMUS+ - projektové setkání na ACADEMIA MERCURII v Náchodě

 

...
Soutěž v anglickém jazyce – krajské kolo v Hradci Králové

 

...
Učitelé ACADEMIA MERCURII rozvíjeli své kompetence v zahraničí 2018-2019

 

...

 

3. B – jednodenní praxe

Dvůr Králové nad Labem

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 žákyně 3. B, Adéla Melicharová a Aneta Francová, průvodcovaly výjezdovou praxi ve Dvoře Králové nad Labem. Zúčastnili se jí studenti 3. B, kteří mohli vidět kostel sv. Jana Křtitele, ve kterém proběhla prohlídka s průvodcem. Dozvěděli jsme se něco o historii kostela a o rukopisu Královedvorském. Dále jsme viděli Městské muzeum (Kohoutův Dvůr), Šindelářskou věž, Mariánské sousoší, kašnu se sochou Záboje, Starou radnici, kino Svět a Hankův dům. Počasí nám přálo, vše se vydařilo podle plánu, celou akci tudíž hodnotíme kladně.

za 3. B Adéla Melicharová a Aneta Francová

 

Rychnov nad Kněžnou

Dne 16. 04. 2018 jsme v rámci odborného předmětu pořádali průvodcovskou činnost v Rychnově nad Kněžnou. Z Náchoda jsme časně z rána vyjeli vlakem a seznámili jsme naši třídu s okolními městy. Po příjezdu do cílové stanice jsme zahájili procházku po městě, která začínala rovnou na vlakovém nádraží. Prošli jsme nejnavštěvovanější místa jako například Staré náměstí, zámek, pivovar nebo synagogu. Nemohli jsme zapomenout zmínit ani významné osobnosti, které úzce souvisí s Rychnovem – Karla Poláčka, Jiřího Šlitra nebo Františka Martina Pelcla. Náš výlet do tohoto malebného města, ležícího v Královehradeckém kraji, jsme zakončili u kostela sv. Havla, kde jsme se rozloučili a naši procházku ukončili. 

za 3. B  Jana Havlová

 

Jaroměř a Josef

Dne 18. 4. 2018 jsme absolvovali výjezdovou praxi do Jaroměře a do pevnostního města Josefov. Praxi provedli žáci 3. B Dominik Macek, Marek Bílek a Daniel Zeman. Naši spolužáci mohli v Jaroměři vidět korunní bránu, náměstí Československé armády, vojenské muzeum, park a nádraží. V Josefově viděli kostel Nanebevstoupení Páně a nechyběla ani prohlídka pevnosti Josefov. Tam jsme si prohlédli Bastion I. a podzemí a vyslechli jsme si vynikající výklad od pana průvodce. 

za 3. B Daniel Zeman

 

Pardubice

Dne 4. 5. 2018 byla třída 3. AB na výjezdové praxi v Pardubicích, průvodkyněmi byly Lucie Rotterová a Dominika Soumarová. Přivítání proběhlo v Náchodě a poté jsme pokračovali vlakem do Pardubic s přestupy ve Starkoči a v Hradci Králové. Po příjezdu jsme vyrazili od nádraží po tzv. Stezce Viléma z Pernštejna. Poznali jsme Zelenou bránu, Pernštejnské náměstí společně s domem U Jonáše a dále také automatické mlýny. Naše nohy náš dále zanesly k zámku a Tyršovými sady jsme se dostali ke kostelu sv. Bartoloměje, kde se průvodkyně se studenty rozloučily a studenti se vydali na cestu domů.

za 3. B Lucie Rotterová