Novinky

SETKÁNÍ V ITÁLII KVĚTEN 2018 – PROJEKT ERASMUS+ MOVING WATERS

 

...
Exkurze

 

...
Okresní finále středních škol v kopané O pohár J. Masopusta

 

...
Den španělské kuchyně

 

...
Výměnný projekt s nizozemským gymnáziem

 

...

ECDL akreditované středisko č. CZ144


Naše akreditované středisko disponuje akreditovanou místností č. CZU0236.

Platforma:

Windows 7 CZ
Microsoft Office 2013 (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook)

Zaměstnanci střediska:

  • Ing. Jaroslava Teuberová,
    manažer ECDL testování, akreditovaný tester - správce QTB
    asistent manažera, akreditovaný tester

 Testy ECDL obsahují tyto základní moduly (test z prvního modulu je teoretický, testy z ostatních jsou praktické):

Modul 1: Základní pojmy informačních technologií
Modul 2: Práce s počítačem a správa souborů
Modul 3: Textové editory
Modul 4: Tabulkové procesory
Modul 5: Databáze / systémy pro úschovu dat
Modul 6: Prezentace
Modul 7: Služby informačních sítí

Podrobnější informace o náplni jednotlivých modulů se dozvíte v Sylabu 4, nebo se můžete podívat na vzorové testy.

Podrobný popis ECDL konceptu, práv a povinností uchazečů a mnoho dalších užitečných iformací naleznete přímo na stránkách www.ecdl.cz.

V případě zájmu o získání certifikátu vyplňte přihlášku a zašlete ji na adresu našeho testovacího střediska:

Academia Mercurii soukromá střední škola, s.r.o.
Smiřických 740
547 01 NáchodOsvědčení ECDL Start
Dokument, který dokládá, že jeho držitel úspěšně složil testy z libovolných čtyř modulů ECDL Sylabu. Toto osvědčení je vydáváno na požádání (vyjma zvláštních smluvních vztahů) na základě údajů zapsaných v ECDL Indexu a ověřených v archivu ECDL-CZ. Toto osvědčení není ekvivalentem ECDL Certifikátu a platí pouze na území ČR.

ECDL Certifikát
Mezinárodně uznávaný dokument, který dokládá, že jeho držitel aktivně ovládá základní dovednosti pro všestranné a efektivní využívání výpočetní techniky. V ČR je ECDL Certifikát vydáván výhradně ECDL-CZ, k tomu určeným orgánem ČSKI. Právo na ECDL Certifikát získá ten uchazeč, který úspěšně a v souladu s pravidly stanovenými ECDL-F složil testy ze všech sedmi modulů ECDL Sylabu. Doklad je vydáván na požádání na základě údajů zapsaných v ECDL Indexu a ověřených v archivu ECDL-CZ. Jeho platnost je časově neomezená.

Přípravné kurzy k testování ECDL jsou zaměřeny na výklad a procvičení obtížnějších témat jednotlivých modulů. Slouží rovněž ke konzultacím a také k získání představy o rozsahu znalostí a dovedností nutných k úspěchu při testování ECDL.
Cena bude stanovena dle počtu uchazečů a rozsahu kurzu.