Look

Praxe 2020
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2020
Exkurze ČSOB
Studentské firmy spolupracují s žáky ZŠ
Ekonomická Olympiáda 2020 - Hradec Králové – Krajské kolo
PROFI GO 2020 – 1. místo a zvláštní cena poroty

Harmonogram ústních maturitních zkoušek

 

Uzavření 4. ročníku:

Závěrečná klasifikační porada
(uzavření známek za 2. pololetí) - 29. 4. 2019
Vydání vysvědčení – 30. 4. 2019

Maturitní zkouška 2019
do 29. března 2019 - odevzdání seznamů četby k maturitní zkoušce z českého jazyka (doporučujeme odevzdat cca 14 dní předem ke kontrole, po termínu již není možná oprava)

1) Praktické maturitní zkoušky (školní, písemné):

4. A Ekonomické lyceum:
EKO – 4. duben 2019

4. B Cestovní ruch:
SLU,PRX – 4. duben 2019

 

2) Státní maturitní zkouška – písemná část:

ČJ - písemná práce – 10. a 11. 4. 2019
       didaktický test – 2. - 10. 5. 2019

AJ – písemná práce – 10. a 11. 4. 2019
        didaktický test – 2. - 10. 5. 2019

RUJ – písemná práce - 10. a 11. 4. 2019
        didaktický test – 2. - 10. 5. 2019

 

 3) Ústní maturitní zkoušky:

27. – 31. května 2019

  • Přesný harmonogram bude vyvěšen ve třídách a na webu školy 2. 5. 2019
  • Žáci se mají možnost registrovat navýsledkovém portále žáka (VPŽ) pomocí kódu VPŽ, který je uveden na který je uveden na Výpisu z přihlášky k MZ od 2. 1. 2019, na adrese: vpz.cermat.cz – zde budou uveřejněny ohodnocené didaktické testy a písemné práce
  • Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky - vydávají se ve škole
  • Předávání maturitního vysvědčení se koná tradičně na radnici města Náchod
  • Pokud žák nesloží úspěšně některou část maturitní zkoušku v jarním termínu, přihlásí se k opravnému podzimnímu termínu a to prostřednictvím školy do 25. 6. 2019
  • Žáci 4. ročníku jsou žáky školy do 31. 8. 2019 do tohoto data je za ně placeno zdravotní pojištění.
  • Školné za celý školní rok 2018/2019 včetně června je třeba mít zaplacené do ústních maturitních zkoušek. Ten, kdo má nastavený trvalý účet na měsíční splátky po datu 18. 5. 2019, je třeba účet zarazit a poslední měsíc zaplatit hotově v kanceláři školy.