Novinky

Účast na 28. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO – Liberec 19.–20. září 2022
Adaptační kurz 1.B
Přespolní běh
Adaptační pobyt 1.A
Výlet 3.B do Pardubic

 

Sportovní den v MŠ Alšova

 Studenti sportovního managementu z 2. ročníku připravili a zorganizovali sportovní den pro děti v MŠ Alšova, pod vedením vyučujícího Mgr. Martina Vrabce.