Novinky

Praxe 2020
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2020
Exkurze ČSOB
Studentské firmy spolupracují s žáky ZŠ
Ekonomická Olympiáda 2020 - Hradec Králové – Krajské kolo
PROFI GO 2020 – 1. místo a zvláštní cena poroty

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

1. pololetí............................................................ 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020

2. pololetí ..........................................................  3. 2. 2020 – 30. 6. 2020

 

- podzimní prázdniny........................................... 29. 10. a  30. 10. 2019

- vánoční prázdniny............................................. 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

- pololetní prázdniny........................................... 31. 1. 2020

- jarní prázdniny .................................................  9. 3. –  15. 3. 2020

- velikonoční prázdniny ....................................... 9. 4. a  10. 4. 2020

- hlavní prázdniny ...............................................  1. 7. 2020  – 31. 8. 2020

 

Opravné maturitní zkoušky 2018/2019:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) .............2. - 4. 9. 2019 - (OA Náchod)

ústní MZ        ...................................................... 6. 9. 2019 (AM)

 

Maturitní zkoušky 2019/2020:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) …… od 2.5. do 15.5.2020 - (bude upřesněno)

písemná MZ (praktická)       .................................. od 1. 4. 2020 - (bude upřesněno)

ústní MZ        ………………………………………................od 16. 5. do 10. 6. 2020 - (bude upřesněno)

            

Přijímací zkoušky (jednotné) v 1.kole přijímacího řízení se konají: od 12. 4. do 28. 4. 2020

Přihlášky do 1. 3. 2020
Jednotná zkouška se koná ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. 9. 2019
Jednotné testy budou vyhodnoceny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání do 28.4. 2020

                 

 Dny otevřených dveří:                     25. - 26. 10. 2019, 22. - 23. 11. 2019, 10. 12. 2019, 10. - 11. 1. 2020, 4. 2. 2020

                                                   všední dny: od 8:00 do 18:00 hodin
                                                   sobota:      od 8:00 do 12:00 hodin

                                                                                         

Termíny porad:

Zahajovací porada: 26. 8. 2019 (9:00 hidin)         

Klasifikační a čtvrtletní porady:
20. 11. 2019; 29. 1. 2020; 22. 4. 2020;   26. 6. 2020 - (závěrečná porada pro 1.-3. ročník)                                                     

Klasifikační porada pro 4. ročníky:  25. 3. 2020  - 3. čtvrtletí
                                               22. 4. 2020  - závěrečná

                                              
 Pracovní porady budou svolávány na poslední středu v měsíci a dle potřeby.  

 

Kurzy:

Adaptační kurz pro 1. ročník:                                 3. 9. – 7. 9. 2018 Desná v Jizerských horách

 

Schůzky s rodiči:

9. 10. 2019                               - od 16:30 hodin – pro 1. ročník                 

20. 11. 2019                             - od 16:30 hodin – pro všechny ročníky                                          

29. 1. 2019                               - od 16:30 hodin – pro 4. ročník 

25. 3. 2019                               - od 16:30 hodin – pro 1. - 4. ročník  

                                                                                                                                            

 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.