Novinky

Adaptační kurz 1. A – září 2023 – Zdobnice v Orl. h.
Poznávací zájezd do Švédska (1. - 9. 9. 2023)
Školní výlet a vodácký kurz 3.A
2.B - Odborné praxe v cestovním ruchu
3. ročník projektu „Všude dobře doma nejlíp“ aneb jak procestovat sedm zemí za jeden den
Odborné praxe III. B – cestovní ruch
Studenti SM na Olympijském dni
Odborné praxe 1.B - cestovní ruch
Předávání maturitních vysvědčení
Praxe sportovního managementu – nábor malých fotbalistů

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

 

1. pololetí............................................................ 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024

2. pololetí ..........................................................  1. 2. 2024 – 28. 6. 2024

 

- podzimní prázdniny........................................... 26. 10. a  27. 10. 2023

- vánoční prázdniny............................................. 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

- pololetní prázdniny........................................... 2. 2. 2024

- jarní prázdniny .................................................  26. 2. –  3. 3. 2024

- velikonoční prázdniny ....................................... 28. 3.  - 1. 4. 2024 (státní svátek)

- hlavní prázdniny ...............................................  29. 6. 2024 – 1. 9. 2024

 

Maturitní zkoušky - podzimní termín 2023/2024:

ústní MZ        ...................................................... 11. 9. 2023  (AM)     

 

Maturitní zkoušky - jarní termín 2023/2024:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) …… od 2. 5. do 7. 5. 2024 - bude upřesněno

písemná MZ (praktická)       .................................. od 1. 4. 2024 – bude upřesněno

ústní MZ        ………………………………………................ od 16. 5. do 10. 6. 2024 – bude upřesněno

            

Přijímací zkoušky (jednotné) v 1.kole přijímacího řízení se konají:

Přijímací zkoušky - 1. termín - bude upřesněno

Přijímací zkoušky - 2. termín - bude upřesněno

Přihlášky do 1. 3. 2024
                 

 Dny otevřených dveří:

 13. - 14. 10. 2023, 24. – 25. 11. 2023, 12. 12. 2023, 12. - 13. 1. 2024, 8. 2. 2024
všední dny: 8:00 - 18:00 hodin
soboty:        9:00 - 12:00 hodin

                                                                                         

Termíny porad:

Zahajovací porada: 28. 8. 2023 (8:00 hodin)         

Klasifikační a čtvrtletní porady: (14:30 hodin)
22. 11. 2023; 24. 1. 2024; 24. 4. 2024; 26. 6. 2024 - (závěrečná porada pro 1.-3. ročník)                                                     

Klasifikační porada pro 4. ročníky:  20. 3. 2024  - 3. čtvrtletí
                                                  24. 4. 2024  - závěrečná

                                              
Pracovní porady dle potřeby.  

 

Schůzky s rodiči:

6. 9. 2023                                  - od 16:30 hodin – pro 1. ročník - prezenční                 

22. 11. 2023                            - od 17:00 hodin – pro 1. - 4. ročník - prezenční                                         

20. 3. 2024                              - od 17:00 hodin – pro 4. ročník -prezenční

24. 4. 2024                              - od 17:00 hodin – pro 1. - 3. ročník -prezenční  

                                                                                                                                            

 

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.