Novinky

Běh do zámeckých schodů
Turnaj SŠ ve volejbale
Průvodcovská činnost 4.B - Praha
Erasmus Day
Prohlídka náchodského zámku
Přespolní běh
Adaptační kurz 1.B – září 2023 – Zdobnice v Orl. h.
Sportovní kurz 3.A
Adaptační kurz 1. A – září 2023 – Zdobnice v Orl. h.
Poznávací zájezd do Švédska (1. - 9. 9. 2023)

Harmonogram ústních maturitních zkoušek

 

Uzavření 4. ročníku:

Závěrečná klasifikační porada
(uzavření známek za 2. pololetí) - 26. 4. 2023
Vydání vysvědčení – 28. 4. 2023

Maturitní zkouška
do 31. března - odevzdání seznamů četby k maturitní zkoušce z českého jazyka (doporučujeme odevzdat cca 14 dní předem ke kontrole, po termínu již není možná oprava)

1) Státní část maturitní zkoušky - didaktické testy

Didakrické testy z ČJ, MAT a cizých jazyků - od 2. - 5. 5. 2023 (přesný termín bude upřesněn)

 

2) Profilová část maturitní zkoušky - odborné a písemné práce

4. A Ekonimické lyceu:
- Praktická maturitní zkouška - písemná (čas na vypracovování max. 7 hodin, píše se v jeden den) - 12. 4. 2023

4. B Cestovní ruch
- Maturitní práce a její obhajobapřed zkušební komisí - písemná (čas na vypracování nejméně 1 měsíc)
- Zadání - prosinec (přesný termín bude upřesněn)
- Odevzdání - únor (přesný termín bude upřesněn)

 

 3) Profilová maturitní zkuška – ústní část

V rozmezí od 22. 5. - 26. 6. 2023 (jmenný rozpis bude upřesněn)

 

  • Podání přihlášky k MZ na jarní termín je nejpozději 1.12. 2022
  • Přesný harmonogram bude vyvěšen ve třídách a Bakalářích  2.5. 2023
  • Žáci mají možnost se registrovat na výsledkovém portále žáka (VPŽ) pomocí kódu VPŽ, který je uveden na pozvánce k MZ, na adrese: cpz-cermat.cz – zde budou uveřejněny jejich ohodnocené didaktické testy a písemné práce - od 30. 1. 2023
  • Předávání maturitního vysvědčení se koná tradičně na radnici města Náchod - v týdnu od 29. 5. 2023
  • Pokud žák nesloží úspěšně některou část maturitní zkoušku v jarním termínu, přihlásí se k opravnému podzimnímu termínu a to prostřednictvím školy do 25.6. 2023
  • Žáci 4. ročníku jsou žáky školy do 31. 8. do tohoto data je za ně placeno zdravotní pojištění
  • Školné za celý školní rok 4. ročníku včetně června je třeba mít zaplacené do konce měsíce května.