Novinky

Běh do zámeckých schodů
Turnaj SŠ ve volejbale
Průvodcovská činnost 4.B - Praha
Erasmus Day
Prohlídka náchodského zámku
Přespolní běh
Adaptační kurz 1.B – září 2023 – Zdobnice v Orl. h.
Sportovní kurz 3.A
Adaptační kurz 1. A – září 2023 – Zdobnice v Orl. h.
Poznávací zájezd do Švédska (1. - 9. 9. 2023)

 

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2020

Fotgalerie ZDE:

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2020 je tradiční a prestižní akcí svého druhu a nejvýznamnější přehlídkou cestovních kanceláří, domácích českých regionů. Byl opět rozdělen na dny pro odbornou veřejnost (čtvrtek a pátek) a dny pro laickou veřejnost (sobota a neděle).
Pod vedením učitelů, p. Igora Chmelaře a p. Martina Vrabce, se žáci 1. až 4. ročníku zúčastnili již 29. ročníku, který se uskutečnil v termínu 13. - 16. 2. 2020 a nově v areálu PVA EXPO Letňany.
Na turistické zážitky lákaly nejen regiony České republiky, ale žáci měli možnost si prohlédnout stánky z různých koutů světa a cestovní kanceláře.

Igor Chmelař
učitel odborných předmětů

 

Exkurze ČSOB

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 30. února se třída 3.AB zúčastnila exkurze do banky ČSOB a jejího tzn. Call centra ve městě Náchod, a to jako součást rozšíření výuky ekonomiky.

       Exkurze začala již ve zmíněném Call centru, což je ústředna pro přijímání hovorů od zákazníků. Pracovníci tam v celkem 2 rozsáhlých sálech přijímají jak telefonické hovory, tak zprávy, maily či video hovory. Předtím než jsme nahlédli do provozu, tak nás pan ředitel přivítal a představil nám banku ČSOB jako takovou. V jeho prezentaci nám popsal fungování banky, služby které svým zákazníkům nabízí, a také její postavení mezi konkurencí. Také nás seznámil s budoucími plány, které třeba zahrnují novou centrálu ČSOB v Hradci Králové, která by měla být dokončena roku 2021 a poté bude s kapacitou až 1000 pracovních míst 2. největším sídlem této banky a jednou z nejmodernějších administrativních budov v republice. Výklad pana ředitele byl velmi profesionální a zajímavý.

       Následně jsme měli šanci podívat se do jednoho ze sálů, kde poradci přijímají hovory od zákazníků. Práce je to velice náročná protože pracovník musí dodržovat dané předpisy, které má nařízené. Ty se týkají např. čekací doby zákazníka, rozsahu nabízených služeb a základních pravidel komunikace. Pracovník musí v jakékoliv situaci odborně a pohotově reagovat na jakýkoliv dotaz či připomínku. On-line poradenství se s dobou neustále zlepšuje. Zákazník má tedy možnost nejenom řídit z pohodlí domova svůj účet, ale také mít možnost okamžitého spojení a konzultace s odborným pracovníkem. Je ale nutno dodat, práce v takovémto prostředí není pro každého.

       Druhá část exkurze ale byla o poznání zajímavější. Přesunuli jsme se do budovy banky ČSOB v Náchodě. Opět nás na místě přivítal její provozní ředitel a opět nás pozval do konferenční místnosti. Neměl však připravenou žádnou prezentaci, namísto toho si pro nás připravil několik otázek týkající se historie a současnosti banky. Kdo na otázku odpověděl správně, obdržel drobnou odměnu v podobě propisky či klíčenky. Toto byl dle mého názoru skvělý nápad a je to zaručený způsob jak si udržet pozornost obecenstva. Poté nás pan ředitel vzal na exkurzi skrz téměř všechny prostory banky. Myslím, že do prostoru se servery, do sejfu a do nitra bankomatu se obyčejný smrtelník jen tak nepodívá. Pán nám představil náplň práce zaměstnanců na určitých místech, představil nám funkci pokladní, která přijímá finanční obnos, který si zákazník chce uložit, představil nám techniku, se kterou zaměstnanci pracují, vzal nás do prostorů sejfu který je náročnějším zákazníkům k dispozici a v neposlední řadě jsme se také podívali, jak funguje bankomat a obsluha nám pověděla o celkem nedávném pokusu o jeho vykradení. Samozřejmě, neúspěšném.

       Celkově se mi tento den velice líbil, bylo to vhodné oživení výuky a takovýchto exkurzí by mohlo být v budoucnu více. Třeba i do ČNB. Děkujeme tedy učitelům, že nám toto bylo umožněno a samozřejmě také pracovníkům banky ČSOB, kteří nám poskytli důležité a zajímavé informace.

 Adam Osoba, 3.B

 

Ekonomická Olympiáda 2020 - Hradec Králové – Krajské kolo

Ekonomické Olympiády se v tomto roce, v Královéhradeckém kraji, zúčastnilo celkem 1 234 studentů, z nichž se do krajského kola dostalo 36. Z těchto 36ti studentů měla naše škola nejvíc účastníků, a to 3 žáky: Kateřina Zítková – 2. ročník Ekonomického lycea, Simona Hanzlová – 3. ročník, obor Cestovní ruch  a Filip Ducháč –  2. ročník, obor Cestovní ruch. Našim žákům moc gratulujeme!

Výsledky krajského kola budou zveřejněny 6. 3. 2020  

 

Studentské firmy spolupracují s žáky ZŠ

28.1. studenti třetího ročníku navštívili Montessori základní školu v Náchodě. Naši žáci byli pozváni v rámci projektu Studentských firem, do kterého se zapojila i ZŠ Montessori . Studenti, kteří založili firmu Euphoria nabízející čaje, kávu a matcha bezlepkové sušenky přišli povyprávět o tom, čím si prošli při založení firmy a podělili se s dětmi o svoji zkušenost. Vyprávění doplnili krátkou prezentací a na závěr nechyběl ani malý kvíz a ochutnávka čajů. Ředitelka Montessori základní školy paní Lenka Horváthová zároveň požádala ředitelku studentské firmy Euphoria slečnu Simonu Hanzlovou, zda by se stala mentorem jedné ze školních firem. Tato nabídka byla samozřejmě přijata a již nyní se těšíme na další spolupráci.

  

 

PROFI GO 2020 – 1. místo a zvláštní cena poroty

Martin Janata a Jan Týfa, žáci 4. ročníku oboru cestovní ruch, se zúčastnili 26. ročníku soutěže talentů pro cestovní ruch PROFI GO 2020 v rámci doprovodného programu Mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2020. Soutěž organizuje společnost EfektMedia ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Agentury Czech Tourism a Asociace krajů ČR. Soutěž je určena studentům středních a vyšších odborných škol a jejím cílem je podpora k uplatnění v oblasti cestovního ruchu. Podmínkou účasti je znalost alespoň jednoho světového jazyka a lze soutěžit pouze jednou. Letošního ročníku se zúčastnilo 7 středních škol a 40 žáků.

Porota hodnotila písemný test všeobecných znalostí z oblasti zeměpisu, historie, kultury, literatury apod., poté následoval „videotest“ s českými a světovými pamětihodnostmi. Do třetího kola postupovalo maximálně 20 soutěžících s nejvyšším počtem získaných bodů za první dvě kola. V poslední části byla praktická ústní prezentace jazykových a průvodcovských schopností v předem zvoleném světovém jazyce na téma: Moje nejoblíbenější turistická destinace (soutěžící si sami vybrali své oblíbené místo v tuzemsku či v zahraničí a provedli nás („zahraniční skupinu“) a porotu.  Časový limit byl maximálně 2 minuty souvislého projevu a následně případné doplňující otázky poroty/turistů.

 Oba naši žáci postoupili do třetího kola, kde Martin Janata mluvil v anglickém jazyce na téma „Jižní Čechy“ a Jan Týfa hovořil v jazyce německém na téma „Adršpašské skály“.

V odpoledních hodinách proběhlo i slavnostní vyhodnocení, kde naše škola Academia Mercurii mohla být velice hrdá na oba studenty. Martin Janata získal 1. místo a Jan Týfa zvláštní cenu poroty. Tímto jim chceme velice poděkovat za úspěšné reprezentování naší školy a přejeme další nejen studentské úspěchy.

Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy

 

Veletrh studentských firem

Fotgalerie ZDE:

Dne 10.12. se v Hradci Králové konal 8. ročník Veletrhu studentských firem v rámci projektu neziskové organizace JA Studentská Firma, kterého se zúčastnili studenti třídy 3AB naší školy. Studenti zde reprezentovali své studentské firmy Euphoria a L´Brace. Obě firmy zde měly možnost vyzkoušet si své obchodní a prodejní dovednosti, argumentaci před porotou při prezentaci svých firem, ale i načerpat inspiraci pro další podnikatelské aktivity.

Po celou dobu veletrhu byly vystavující firmy pod neustálým dohledem porotců, kteří se snažili hodnotit jednotlivé soutěže co nejobjektivněji. Během veletrhu probíhalo sedm soutěží. Jednou z nich byl 90-ti vteřinový rozhovor s investorem v anglickém jazyce, kterého se velmi dobře ujal Adam Osoba z firmy L´Brace. V této kategorii se umístil na krásném třetím místě. Všichni naši studenti velmi vzorně reprezentovali nejen své firmy, ale i naší školu. I přesto, že se jim nepodařilo získat jiná ocenění, musím podotknout, že přípravu na tuto akci  nepodcenili a vložili do této akce maximum svých sil a to se jim vrátilo nejen v podobě úspěšného prodeje svých produktů, ale také v celkovém umístění – z 25 zúčastněných firem skončila firma Ephoria na 7. místě a firma L´Brace na krásném 11. místě.

Mgr. Judita Jirásková Galbová

 

Předvánoční Vídeň 2019 - ponávací zájezd

Fotgalerie ZDE:

 

Exkurze na OŘ Policie ČR v Náchodě

Fotgalerie ZDE:

Dne 9. 12. 2019 žáci 1. AB navštívili Okresní policii v Náchodě a pod vedením jejího ředitele plk. Mgr. Radkem Bohuslavem byli seznámení s hierarchií Policie v ČR a chodem policie v Náchodě.
Navštívili jsme daktyloskopické pracoviště, kde jsme si vyzkoušeli snímání otisků prstů. Hluboký dojem na nás zanechaly policejní cely, ve kterých někteří několik minut pobyli.
Mgr. Martin Vrabec

 

Národní muzeum a vánoční Praha - 6. 12. 2019

Fotgalerie ZDE:

Do vyzdobené Prahy se vydalo 26 žáků 1. ročníku. Součástí prohlídky Národního muzea byla úniková hra i výstava „Labyrint informací a ráj tisku“
Poté jsme se vypravili na procházku po Václavském náměstí  a vánoční Praze. Fotili se u stromu na Staroměstském náměstí, tlačili se tam na trzích, viděli orloj a samozřejmě zbyl čas i na nákup dárků svým blízkým.
Na závěr jsme museli konstatovat, že Praha patří mezi nejkrásnější města světa!

 

Přírodovědný klokan