Novinky

Přípravný kurz
Distanční výuka – jak probíhá?
ACADEMIA MERCURII - OBORY
Cesta po opevnění Odolov - Červený Kostelec
Adaptační kurz 1.A 2020
Adaptační kurz 1.B 2020
Projekty ERASMUS+
Zahájení školního roku 2020/2021
Praxe 2020
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2020
Exkurze ČSOB
Studentské firmy spolupracují s žáky ZŠ
Ekonomická Olympiáda 2020 - Hradec Králové – Krajské kolo
PROFI GO 2020 – 1. místo a zvláštní cena poroty

 

27. ročník - Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World je nejvýznamnější akci svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy a jeho organizátorem je Incheba Expo Praha. Veletrh proběhl ve dnech 15. -18. 2. 2018 v areálu holešovického Výstaviště v Praze společně s 12. ročníkem gastronomického veletrhu.

 Pod vedením učitelů, p. Igora Chmelaře a p. Jana Šnajdra, se žáci 1. až 4. ročníku zúčastnili již 27. ročníku. Exkurze probíhala v pohodovém duchu a žáci měli možnost si prohlédnout stánky z různých koutů světa a cestovní kanceláře.

Cílem spojení jednotlivých veletrhů je poukázat na vzájemné souvislosti mezi světy cestování a stravování a představit je v co nejširší paletě odborníkům a laikům.

 Igor Chmelař
učitel odborných předmětů

 

Exkurze – Dobrošov – pěchotní srub Voda

Za slunečného počasí se studenti prvních až třetích ročníků vydali na poznávací výlet Dobrošovského vrchu.
Nejprve navštívili pěchotní srub Můstek – výstupní místo dobrošovského podzemí s krásnou vyhlídkou do okolí. Studenti si zde zopakovali místní názvy a díky dobré viditelnosti dohlédli až do Krkonoš, Jestřebích a Orlických hor i na Stolové hory za polskou hranicí.
Poté pokračovali po turistické stezce okolo pěchotního srubu Lom a Březinka, dnes už opuštěným etážovým lomem až do Bělovse. Zde měli domluvenou velice zajímavou prohlídku pěchotního srubu Voda.
Po malé zastávce na zmrzlinu je čekal poslední bod programu – výstava panenek pro UNICEF, která se konala v domově mládeže Vyšší odborné a střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela. Jedná se o akci „adopce panenek“, kdy každá panenka představuje jedno dítě a její adopcí se zaplatí očkování dítěte z rozvojové země.

Mgr. Lenka Krulichová

 

Okresní finále středních škol v kopané O pohár J. Masopusta

Dne 26. 4. 2018 se chlapci naší školy zúčastnili turnaje středních škol v kopané, které proběhlo
v Náchodě – Bělovsi na umělé trávě. 8 mužstev bylo rozděleno do 2 skupin, kde se hrálo každý s každým.
Do semifinále postoupila z každé skupiny 2 mužstva.

Většina zápasů bylo kvalitních, bohužel našim borcům se nedařilo tak, abychom postoupili do semifinále a nakonec jsme se umístili na 8. místě.

Závěrečné boje už byly velmi vyrovnané, o čemž svědčí, že finále a zápas o 3. místo, se rozhodovala až na pokutové kopy.

Nakonec si výhru ve finále a tím i postup do krajského finále, odvezlo Jiráskovo gymnázium v Náchodě.
Na 2. místě se umístila Obchodní akademie Náchod a 3. místo obsadila SPŠ Hronov.      

                                                                                                                     Mgr. Martin Vrabec – ředitel turnaje

 

Den španělské kuchyně

Fogalerie ZDE:

Den plný kulinářských zážitků si užili studenti španělského jazyka z ACADEMIA MERCURII v pondělí 23.dubna. Ve spolupráci s SVČ Déčko studenti za pomoci rodilých Španělů slečny Victorie Toribia Lagarde (z Andalusie), pana Senéna Peleteiro Rodríguez (z Galicie) a paní Isabel Lopez García (rovněž z Galicie) připravili v kuchyni Déčka několik tradičních španělských pokrmů, jako jsou např. tuňákové a mrkvové croquetas, bramborová omeleta tortilla de patata, studená rajčatová polévka gazpacho či puding připomínající dezert flan. Studenti si při vaření procvičili svou znalost španělského jazyka v konverzaci s rodilými Španěly a na závěr uvařené dobroty společně snědli.

 

3. B – jednodenní praxe

Dvůr Králové nad Labem

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 žákyně 3. B, Adéla Melicharová a Aneta Francová, průvodcovaly výjezdovou praxi ve Dvoře Králové nad Labem. Zúčastnili se jí studenti 3. B, kteří mohli vidět kostel sv. Jana Křtitele, ve kterém proběhla prohlídka s průvodcem. Dozvěděli jsme se něco o historii kostela a o rukopisu Královedvorském. Dále jsme viděli Městské muzeum (Kohoutův Dvůr), Šindelářskou věž, Mariánské sousoší, kašnu se sochou Záboje, Starou radnici, kino Svět a Hankův dům. Počasí nám přálo, vše se vydařilo podle plánu, celou akci tudíž hodnotíme kladně.

za 3. B Adéla Melicharová a Aneta Francová

 

Rychnov nad Kněžnou

Dne 16. 04. 2018 jsme v rámci odborného předmětu pořádali průvodcovskou činnost v Rychnově nad Kněžnou. Z Náchoda jsme časně z rána vyjeli vlakem a seznámili jsme naši třídu s okolními městy. Po příjezdu do cílové stanice jsme zahájili procházku po městě, která začínala rovnou na vlakovém nádraží. Prošli jsme nejnavštěvovanější místa jako například Staré náměstí, zámek, pivovar nebo synagogu. Nemohli jsme zapomenout zmínit ani významné osobnosti, které úzce souvisí s Rychnovem – Karla Poláčka, Jiřího Šlitra nebo Františka Martina Pelcla. Náš výlet do tohoto malebného města, ležícího v Královehradeckém kraji, jsme zakončili u kostela sv. Havla, kde jsme se rozloučili a naši procházku ukončili. 

za 3. B  Jana Havlová

 

Jaroměř a Josef

Dne 18. 4. 2018 jsme absolvovali výjezdovou praxi do Jaroměře a do pevnostního města Josefov. Praxi provedli žáci 3. B Dominik Macek, Marek Bílek a Daniel Zeman. Naši spolužáci mohli v Jaroměři vidět korunní bránu, náměstí Československé armády, vojenské muzeum, park a nádraží. V Josefově viděli kostel Nanebevstoupení Páně a nechyběla ani prohlídka pevnosti Josefov. Tam jsme si prohlédli Bastion I. a podzemí a vyslechli jsme si vynikající výklad od pana průvodce. 

za 3. B Daniel Zeman

 

Pardubice

Dne 4. 5. 2018 byla třída 3. AB na výjezdové praxi v Pardubicích, průvodkyněmi byly Lucie Rotterová a Dominika Soumarová. Přivítání proběhlo v Náchodě a poté jsme pokračovali vlakem do Pardubic s přestupy ve Starkoči a v Hradci Králové. Po příjezdu jsme vyrazili od nádraží po tzv. Stezce Viléma z Pernštejna. Poznali jsme Zelenou bránu, Pernštejnské náměstí společně s domem U Jonáše a dále také automatické mlýny. Naše nohy náš dále zanesly k zámku a Tyršovými sady jsme se dostali ke kostelu sv. Bartoloměje, kde se průvodkyně se studenty rozloučily a studenti se vydali na cestu domů.

za 3. B Lucie Rotterová

 

Výměnný projekt s nizozemským gymnáziem

V týdnu od 16. do 20. dubna se studenti Dante Burdych, Pavel Jirman, Jan Týfa a Eliška Letzelová zúčastnili výměnného programu s nizozemským gymnáziem CSG Willem van Oranje v Oud-Beijerlandu. Tento týden strávili se svými hostitelskými rodinami, zúčastnili se výuky probíhající v angličtině, navštívili nejstarší holandské město Dordrecht a jeho zajímavá muzea a nakonec si prohlédli hlavní město Amsterdam. Věříme, že se jim účast v tomto projektu líbila, že si zdokonalili svou angličtinu a kromě toho si přivezli mnoho nezapomenutelných zážitků.

 

ERASMUS+ - projektové setkání na ACADEMIA MERCURII

V polovině dubna přivítala náchodská střední škola ACADEMIA MERCURII své partnery ze španělských a litevských středních škol v rámci závěrečného setkání společného projektu Erasmus+. Tématem projektu, který je určen především učitelům 10 středních škol a jejich žákům z 3 zemí, je výuka k podpoře podnikatelského ducha žáků pro jejich úspěšné budoucí uplatnění ve společnosti. Projekt se zabývá vzájemnou výměnnou zkušeností učitelů i žáků s formami a metodami výuky, které v žácích budují potřebné postoje k podnikání a které jim pomáhají získat cenné znalosti a zkušenosti v oblasti podnikání pro jejich budoucí profesní život. ACADEMIA MERCURII přispěla projektu souborem svých aktivit vedoucích k podpoře podnikavosti, a to například ukázkami odborné praxe svých studentů - průvodců z oboru Cestovní ruch v turisticky zajímavých lokalitách Adršpach a Státní zámek Náchod a předvedením činnosti studentských fiktivních firem (Ekonomické lyceum) či studentských společností zakládaných žáky oboru Cestovního ruchu v rámci mezinárodního programu Junior Achievement.

Tímto pátým projektovým setkáním, které bylo zároveň i závěrečné (šlo již o druhé setkání v Náchodě), byl tento projekt financovaný programem Erasmus+ týkající se podpory podnikání mladých lidí úspěšně završen. Spolupráce škol ale nekončí, školy plánují další společné aktivity a žáci ACADEMIA MERCURII a partnerské španělské školy mají již od loňského roku možnost trávit své odborné praxe v katalánské metropoli Lleidě nebo zde v Náchodě. Projekt byl pro naši školu velkým přínosem a zároveň i branou k další spolupráci při výměnných odborných praxích našich studentů v zahraničí.

Mgr. Ivana Šimková

 

Didaktická procházka v ruském jazyce – Hradec Králové

Fotogalerie ZDE:

Dne 9. 4. 2018 se žáci 1. až 3. ročníku, kteří se učí ruský jazyk, zúčastnili didaktické procházky v Hradci Králové. Během této akce, kterou pro žáky připravili studenti Pedagogické fakulty v Hradci Králové společně s jejich vyučujícím Mgr. Miroslavem Půžou, Ph, D., plnili různé úkoly. Celá tato akce byla zakončena kvízem o Rusku v jedné z učeben pedagogické fakulty (pomoci aplikace Plickers). Úkoly a kvíz nejlépe zvládli:

  1. místo – Anastasiya Hereta (2. ročník)
  2. místo – Karla Viktorová, Alžběta Rýdlová a Michaela Lagronová (2. ročník)
  3. místo – Petra Janušová, Petr Karmín, Filip Černý a Klára Šatná (1. ročník)

 Mgr. Jaromír Tomek
učitel ruského jazyka

 

Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

 

SETKÁNÍ V ANGLII BŘEZEN 2018 – PROJEKT ERASMUS+ MOVING WATERS

Fotogalerie ZDE:

Překrásnou jezerní oblast Lake District a starobylé městečko Appleby v Anglii navštívilo 5 žáků a 2 učitelé náchodské ACADEMIA MERCURII, soukromé střední školy, během druhého projektového setkání žáků všech partnerských škol (ČR, Anglie, Itálie, Německo a Holandsko) v druhé polovině března v rámci projektu spolufinancovaném programem Erasmus+ s názvem „Moving waters – how water shapes us“.

Projekt je zaměřen na vliv vody na lidskou činnost, a proto byla projektová práce žáků zacílena na zhodnocení environmentálních a socioekonomických dopadů nedávných povodní v oblasti Cumbria po bouři Desmond. Žáci podnikli sérii návštěv venkovských a městských oblastí (např. jezero Windermere a městečko Keswick), aby mohli být svědky dopadu povodní, následné obnovy a prevence těchto záplav. Součástí bylo setkání s osobnostmi důležitým pro programy obnovy a prevence (např. s pracovníky environmentálních center, s nimiž měli žáci i možnost vyzkoušet si proces vyhodnocování stupně znečištění říční vody pomocí odběru vzorků bezobratlých živočichů) a naopak i s obyčejnými lidmi z městečka Appleby a okolí, kteří žákům odpovídali na otázky týkající se jejich vyrovnání se s následky těchto ničivých záplav.

Žáci byli ubytováni v rodinách žáků partnerské školy a budou jim moci jejich pohostinnost oplatit za rok při projektovém setkání ve městě Náchod. Do té doby se ale ještě uskuteční projektová setkání žáků v Itálii a Německu. Pomyslnou třešničkou na dortu byla pro žáky naší školy návštěva skotského města Edinburgh, kde před svým návratem domů měli ještě možnost navštívit královský palác a další významné památky.