Novinky

Přípravný kurz
Distanční výuka – jak probíhá?
ACADEMIA MERCURII - OBORY
Cesta po opevnění Odolov - Červený Kostelec
Adaptační kurz 1.A 2020
Adaptační kurz 1.B 2020
Projekty ERASMUS+
Zahájení školního roku 2020/2021
Praxe 2020
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2020
Exkurze ČSOB
Studentské firmy spolupracují s žáky ZŠ
Ekonomická Olympiáda 2020 - Hradec Králové – Krajské kolo
PROFI GO 2020 – 1. místo a zvláštní cena poroty

 

Odborné praxe

V těchto červnových dnech se ukončují odborné praxe žáků 1. – 3. ročníků studijních oborů cestovní ruch a ekonomické lyceum.

Žáci cestovního ruchu vykonávali odborné praxe v délce min. 2 týdnů jako průvodci na hradech, zámcích, přírodních lokalitách či pevnostech, nebo jako administrativní pracovníci cestovních kanceláří či informačních center, například: Kynžvart, Horšovský Týn, Lednice, Bečov nad Teplou, Konopiště, Bouzov, Kratochvíle, Lemberk, Červená Lhota, Nové Město nad Metují, Náchod,  Andršpach, pevnost Josefov, informační centrum Nové Město nad Metují, Dobruška, Česká Skalice, Cestovní kancelář Hynek Souček a také v hotelu CIUDAD DE LLEIDA ve Španělsku.

Žáci ekonomického lycea vykonali odbornou praxi v délce 1 týdne na ekonomických úsecích  firem, výrobních podniků, družstev či jiných organizací. Ze své praxe žáci zpracovali dle předem zadaných pokynů „Závěrečnou zprávu z praxe“. Tyto zprávy budou před komisí a svoji třídou obhajovat s Power Pointovými prezentacemi, které si pro tuto příležitost sami vytvoří. Obhajoby se budou konat 19.6.2019.

 

Olympiáda ve španělštině

Gratulujeme vítězům školního kola Olympiády ve španělštině kategoriích 1., 2. a 3. ročník.

 

 

Projekt ACADEMIA MERCURII, soukromé střední školy z Náchoda, s názvem „Rozvoj kompetencí učitelů – start k evropské spolupráci“, realizovaný v rámci Výzvy 2017 Evropské komise KA1 – vzdělávací mobilita jednotlivců - za finanční podpory programu Erasmus+, se blíží v tomto měsíci ke svému konci. Cílem dvouletého projektu je zvýšení jazykových a metodických kompetencí vyučujících, kteří následně přenesou nově nabyté poznatky na žáky, a tím zvýší jejich konkurenceschopnost při budoucím uplatnění na evropském trhu práce. V druhém roce trvání tohoto projektu se tři pedagogové školy metodicky vzdělávali pro výuku anglického jazyka a anglické odborné terminologie oborů naší školy cestovní ruch a ekonomické lyceum během dvoutýdenních metodických kurzů a specializovaných hodin terminologie v irské metropoli Dublinu, na Maltě nebo v Londýně. Zajímavou příležitost sledovat metody výuky a motivace žáků ke studiu na anglické multikulturní škole dostal vyučující předmětu Informační a komunikační technologie během svého týdenního stínování učitele obdobného školního předmětu v Londýně. Nyní po proběhnutí posledního metodického kurzu se učitelé naší školy cítí plni chuti zkusit nové nápady a vyučovací metody ve své výuce a doufají, že v budoucnu budou opět mít možnost se vzdělávat a inspirovat pro výuku v rámci Erasmus+ projektů v zahraničí.

 

Jednodenní praxe 2.B

Fotogalerie ZDE:

Třída 2. AB se v měsíci dubnu účastnila několika výjezdových praxí po našem okolí. Studenti si pro své spolužáky připravili rámcový program, itinerář, harmonogram a vytvořili malý zájezd pro svou třídu, na kterém si vyzkoušeli práci zaměstnance cestovního ruchu.
Nejdříve jsme společně s panem učitelem Igorem Chmelařem navštívili Náchod, kde nás provázeli studenti Pavel Jirman a Matěj Spěváček. Seznámili nás s historií a zajímavými místy tohoto města.
V dalším týdnu jsme vyrazili do města Rychnov nad Kněžnou, které jsme poznali díky průvodkyním Kláře Šatné a Denise Košťálkové. Největším zážitkem pro třídu byla možnost si zazvonit na zvon v historické zvonici a podívat se do místního pivovaru, kde se velmi líbilo panu učiteli Martinu Vrabcovi
Cílem 3. výjezdové praxe byla města Jaroměř a Josefov, kam se s námi vydal pan učitel Josef Sršeň. Těmito městy nás provedli Adelá Jablonská, Karolína Neumanová a Petr Karmín. Petr si připravil velmi vtipnou a dobrodružnou prohlídku josefovské pevnosti s podzemím. Naopak děvčata nám ukázala památky Jaroměře.
Zatím poslední exkurzí, kterou třída absolvovala, bylo město Broumov, se kterým nás seznámily žákyně Barbora Rojkovičová, Bára Vlachova a Kateřina Vernerová. Svojí krásou nás zaujal broumovský klášter, kde jsme mohli vidět ukázkovou prohlídku vedenou zkušeným a kvalifikovaným průvodcem. Praxi poté zhodnotila paní učitelka Šimková.
Díky této průvodcovské činnosti jsme poznali zajímavá místa, mnoho nových kulturních památek v našem regionu a každý z nás viděl rozdíly mezi jednotlivými pracemi studentů, které jsme všichni společně zhodnotili.

Filip Prouza
žák 2. B

 

Den španělské a mexické kuchyně


Fotogalerie ZDE:

Den španělské a mexické kuchyně uspořádala ACADEMIA MERCURII, soukromá střední škola s.r.o., Náchod v pondělí 29. dubna pro své studenty španělského jazyka ve spolupráci s SVČ Déčko a španělskými rodilými mluvčími slečnou Laurou Casaiz (oblast Asturias) a paní Isabel Lopez García (oblast Galicie). Studenti španělského jazyka za pomoci rodilých Španělů uvařili v kuchyni Déčka 2 tradiční mexická jídla (guacamole s nachos a quesadillas) a 4 tradiční španělské pokrmy, jako jsou např. sladké rozquillas či typická studená rajčatová polévka gazpacho. Studenti si při vaření procvičili svou znalost španělského jazyka v konverzaci s rodilými Španěly a na závěr uvařené dobroty společně snědli.

 

Výjezdní praxe studentů

 

3.B – jednodenní praxe - Pardubice

Dne 12. dubna 2019 se naše třída 3. AB zúčastnila výjezdové praxe do Pardubic. Městem nás provedli Martin Janata, Veronika Kašparovská a Monika Cejnarová.
Průvodci měli vše perfektně připravené. Nejen že jsme viděli spoustu zajímavých míst jako třeba pardubický zámek s pávy a Pernštýnské náměstí s novorenesanční radnicí, ale také si pro nás připravili velmi propracovaný a poutavý výklad.
Tuto praxi jsme si všichni moc užili, měli jsme krásném počasí a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí.
A některé z nás tato praxe tak nadchla, že i po skončení jsme město dále prozkoumávali a hledali další informace.
Tímto děkujeme průvodcům za příjemně strávený den.

Barbora Skleničková
žákyně 3. B

 

2.B – jednodenní praxe - Trutnov

Dne 11. dubna se třída 2. AB zúčastnila výjezdové praxe do města Trutnov. Prohlídka se uskutečnila pod vedením, zkušených průvodců Adama Osoby a Filipa Prouzy.
Setkání začalo na vlakovém nádraží v Náchodě, kde se posluchači seznámili s excerpčním lístkem a rámcovým programem, a poté se vlakem pokračovalo směr Trutnov. Projíždělo se stanicemi Václavice, Starkoč, Rtyně v Podkrkonoší, Červený Kostelec a Malé a Velké Svatoňovice. Cesta zabrala necelou hodinu a půl.
Naše trasa zahrnovala plno atraktivních míst. Okresní soud, společenské centrum UFFO, Horská ulice, Kostel narození Panny Marie, Krakonošovo náměstí a městským parkem se došlo až ke Svatojánské kapli, kde nám průvodci pověděli něco o významné bitvě u Trutnova r. 1866. Celou exkurzi jsme zakončili u památníku generála Gablenze.
Výjezdová praxe se velmi vydařila, což se také odrazilo na výborném hodnocení průvodců, které jim udělila paní učitelka Mgr. Ivana Šimková

Adam Osoba
žák 2. B

 

ERASMUS+ - projektové setkání na ACADEMIA MERCURII v Náchodě

Fotogalerie ZDE:

V polovině března přivítala náchodská střední škola ACADEMIA MERCURII zahraniční studenty a jejich učitele na pátém projektovém setkání žáků všech partnerských škol (ČR, Anglie, Itálie, Německo a Holandsko) v rámci projektu spolufinancovaném programem Erasmus+ s názvem „Moving waters – how water shapes us“.  

Projekt je zaměřen na vliv vody na lidskou činnost. Tématem tohoto setkání byla ekologie a ekonomické příležitosti spojené s vodou, proto byla projektová práce žáků zaměřena na zhodnocení environmentálních a socioekonomických dopadů lidské činnosti na vodu v regionech. Žáci ACADEMIA MERCURII přispěli projektu svými workshopy o historii textilního průmyslu na Náchodsku a o dopadu loňského sucha na české přehrady. Také se podělili o ukázky odborné praxe studijního oboru Cestovní ruch v turisticky zajímavých lokalitách Adršpach a Státní zámek Náchod.

Zahraniční studenti byli ubytováni v rodinách českých žáků, kteří během předchozích setkání cestovali do partnerských škol a mohli tak nyní pohostinnost svým zahraničním přátelům oplatit. Toto setkání bylo posledním projektovým setkáním žáků, ale tím jejich spolupráce nekončí. Žáci všech partnerských škol spolu budou nadále spolupracovat na rozvoji tohoto projektu prostřednictvím projektových online aktivit ve virtuálním prostředí platformy eTwinning. Projekt bude ukončen až v prosinci 2019 a do té doby se uskuteční ještě dvě setkání učitelů, zaměřená na sdílení nových pedagogických přístupů ve výuce. Projekt je pro ACADEMIA MERCURII velkým přínosem a jak věříme, i branou k další spolupráci při výměnných pobytech našich studentů v zahraničí.

Mgr. Ivana Šimková

 

Soutěž v anglickém jazyce – krajské kolo v Hradci Králové

Skvělého výsledku dosáhl náš student druhého ročníku Matěj Spěváček v krajském kole soutěže v anglickém jazyce, které proběhlo v pondělí 18. března 2019 v Hradci Králové. Student byl zařazen do nové kategorie III. C, která je určena žákům 1. až 3. ročníků středních odborných škol. V silné konkurenci devatenácti postupujících ze školních kol, obsadil krásné sedmé místo. I přes velmi obtížnou písemnou část, to nevzdal a těšil se na část ústní, kde v žádném případě nešlo o předem nacvičené monology.

K tomuto úspěchu blahopřejeme a věříme, že bude naši školu úspěšně reprezentovat i příští školní rok.

Šárka Rudolfová

 

Lyžařský výcvik 2019


Fotogalerie ZDE:

Ve dnech 22.2. - 27.2. 2019 se žáci z 1. - 3. ročníku zúčastnili lyžařského výcviku v Krkonoších, na nám známém místě, v Javořím dole na chatě Sokolka. Za výborných sněhových a klimatických podmínek jsme nalyžovali spoustu kilometrů a užili hodně zábavy. 
MV

 

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2019

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2019 je nejvýznamnější akcí svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. V roce 2019 se na veletrhu představil téměř celý svět. Nechyběly ani národní turistické centrály tradičních evropských zemí i vzdálených destinací, jako Ameriky, Asie nebo Afriky. Na turistické zážitky lákaly regiony České republiky a aktuální nabídku zájezdů do celého světa nabídly desítky cestovních kanceláří a agentur.

Novinkou letošního veletrhu HOLIDAY WORLD bylo spojení s veletrhem PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA, který představil nejzajímavější památkové objekty České republiky včetně církevních památek. Záštitu nad touto výstavou převzalo Ministerstvo kultury ČR. Propojením těchto dvou veletrhů došlo k logické synergii mezi památkami a cestovním ruchem.

Igor Chmelař
učitel odborných předmětů