Novinky

Stubai 2024
Maturitní ples tříd 4.A.B - 9.12.2023
Národní muzeum - 1.A
Vánoční trhy Wroclaw
Exkurze - Česká národní banka Praha
Běh do zámeckých schodů
Turnaj SŠ ve volejbale
Průvodcovská činnost 4.B - Praha

 

Přespolní běh

V úterý 3. 10. 2023 se naše studentky a studenti z Academia Mercurii zúčastnili okresního kola v přespolním běhu v Polici nad Metují. Pěkné počasí, dobrá nálada, ale hlavně skvělé běžecké výkony chlapců stačily na první místo a postup do krajského kola. A tak jsme v pátek, ve stejný týden, vyrazili dodávkou v brzkých ranních hodinách za doprovodu paní učitelky Ježkové na krajské finále do Jičína. Závod se nám moc nepovedl, ale i tak si myslím, že naše výkony byly na hranici našich možností.

Děkujeme škole za zařízení pohodové dopravy s panem Brichem.
Za běžecký tým: Bornová Michaela, Říhová Kristýna, Hosnedlová Linda, Fejová Viktorie, Bubeníček Jan, Hladík Jakub, Nagy Adam, Rotter Tomáš, Kulda Filip, Gois Filip

Tomáš Rotter 3.A

 

Adaptační kurz 1.B – září 2023 – Zdobnice v Orl. h.

Cílem adaptačního kurzu pro žáky bylo poznat se, udělat si nové kamarády a vytvořit příjemné prostředí pro všechny zúčastněné. Spolu jsme hráli různé hry, vyrazili na výlet, zahráli si paintball a hlavně jsme vytvořili hezké vztahy, na které můžeme další čtyři roky navazovat.

Mgr. Anastázie Prokešová – třídní učitelka 1.B

 

Sportovní kurz 3.A

Ve dnech 20.-22.9.2023 se naše třída 3.A zúčastnila sportovního kurzu, který byl zároveň kurz cyklistický. Ve středu ráno jsme se vydali na kolech do Havlovic, kde jsme byli ubytováni. Po příjezdu nás paní kuchařky v místní školce poctily vynikajícím obědem a hned následovala sportovní zábava pod odborným dohledem pana učitele Vrabce a paní učitelky Pášmové. Někteří z nás se vydali na prohlídku areálu na koloběžkách, nebo vymysleli profesionální souboj v tenise. Avšak všichni dohromady jsme odehráli zápas v softballu a naučili se jeho pravidla.

Další den jsme se vydali autobusem do Pece pod Sněžkou a lanovkou na Růžovou horu, odkud jsme vystoupali až na samotnou Sněžku. Zde jsme pořídili krásné fotografie, pokochali se výhledem a následně zdolali zapeklitou zpáteční cestu. Mnohým z nás dala tato túra velice zabrat. Ale přesto nelitujeme ani minuty. Tento den byl náročný, ale i tak ho někteří z nás zakončili turnajem na naší ubytovně ve stolním tenise.

Třetí a poslední den sportovního kurzu jsme po vydatné snídani vyrazili zpět na kolech do Náchoda.
Tato výprava se i přes pochyby velice vydařila a těšíme se na další podobné akce.

Za 3.A Vavřenová Tereza

 

Adaptační kurz 1. A – září 2023 – Zdobnice v Orl. h.

Cílem adaptačního kurzu, pro nově se tvořící kolektiv ekonomického lycea a sportovního managementu, bylo poznat se, vytvořit příjemné studijní prostředí a poznat nové kamarády.
To se díky aktivitám, kterých se všichni se zaujetím zúčastnili, povedlo.
Prošli jsme vrcholky Orlických hor i s nejvyšším vrcholem (rozhlednou), soutěžili v překážkovém „Gladiátoru“, zahráli si v družstvech paintball a samozřejmě jsme vytvořili „TEAM“, který bude po 4 roky zvládat studijní úskalí předmětů na Academii Mercurii.                                       

Mgr. Martin Vrabec – třídní učitel 1. A   

 

Poznávací zájezd do Švédska (1. - 9. 9. 2023)

Minulý týden jsme pod dohledem paní učitelky Galbové, paní Rudolfové a pana učitele Tomka navštívili s cestovní kanceláří Scandia Dánsko a Švédsko. V pátek 1. září jsme vyjeli z Náchoda a po dlouhém nočním přejezdu na sever nás v sobotu dopoledne vítalo hlavní město Dánska, Kodaň. Při hodinové plavbě městem jsme viděli všechny tamější pamětihodnosti. Následoval další přejezd, dále na sever. Náš penzion Anneberg se nacházel v městečku Bottnaryd, asi 20 kilometrů od Jönköpingu. Po výborné, typicky švédské večeři, nás čekal zasloužený odpočinek. Dalšího rána jsme se vydali do města Goteborg. Automobilovým nadšencům je jasné, že v tomto městě sídlí mimo jiné i automobilka Volvo, jejíž muzeum jsme navštívili. Následovalo Universeum, což byla unikátní procházka exotickou přírodou v budově v centru města. Vrcholem výletu se stal zábavní park Liseberg.

Další den (v pondělí) jsme si přivstali. Důvodem byl výlet do hlavního města Švédska, Stockholmu. Počasí nám přálo, a tak jsme po prohlídce centra města mohli pokojně navštívit i Vasovu loď či muzeum kapely ABBA, i když to jen zběžně. Úterý bylo ve znamení odpočinku. Po návštěvě kostela v Bottnarydu jsme se prošli kolem jednoho z mnoha zdejších jezer. Odpoledne jsme se měli možnost projet na kánoích či na kolech, nebo se prostě projít po krásném okolí našeho penzionu. Příjemný den byl zakončen grilováním a zábavným večerem. Ve středu jsme navštívili městečko Grenna, domov lékořice. Ve čtvrtek nás čekal Jönköping, město proslulé bezpečnými zápalkami, jejichž muzeum jsme navštívili. Neminuli jsme ani muzeum další švédské stálice, Husqvarny. Stihli jsme zde také nakoupit zásoby na páteční cestu k domovu. V pátek ráno jsme se rozloučili s penzionem a vyrazili jsme do nedalekého Losího safari. To bylo velice příjemné zakončení našeho výletu.

Tato výprava se nám velice líbila a těšíme se na další podobné akce.

Matěj Brouček, 4.B

 

Školní výlet a vodácký kurz 3.A

 

2.B - Odborné praxe v cestovním ruchu

Pro většinu z nás znamenal měsíc červen odjezd na praxe. Někteří tuto činnost absolvovali už v květnu a červen pak trávili ve škole.
V letošním roce jsme byli o něco zkušenější než minulý rok a už jsme věděli, co nás čeká a nemine.
Po roce jsme se znovu vžili do role průvodce a každý z nás si zkusil provádět na nějakém objektu. Získali jsme další nové zkušenosti,
se nám určitě hodí i do osobního života. Po celou dobu praxí jsme se o sebe starali sami a nikoho jsme k sobě nepotřebovali.
Komunikace s lidmi není vždy jednoduchá, ale často se najdou návštěvníci, kteří umí pochválit a ocenit náš výkon. Jakákoliv pochvala
každého z nás určitě potěšila, posunula a povzbudila k další prohlídce. Když budu mluvit sama za sebe, tak letošní praxi jsem si
opravdu moc užila, a doufám, že se vrátím příští rok na stejné místo, a tím je Státní zámek v Třeboni.

 za 2.B Agáta Hubálková

 

3. ročník projektu „Všude dobře doma nejlíp“ aneb jak procestovat sedm zemí za jeden den

Ve dnech 26. a 27. června žáci naší školy ze tříd 1. B, 2. B a 3. B oboru cestovní ruch připravili dětskou animaci pro náchodské školky. Jednalo se o mateřskou školku Březinova a Alšova. Pro „školkové“ děti bylo nachystáno sedm zábavných stanovišť, kde každý koutek představoval jeden stát. Země byly vybrány podle jazyků, které se na naší škole vyučují, a také dvě země atraktivní pro děti, mezi které patří: Česká republika, Anglie, Německo, Španělsko, Francie, Itálie a Portugalsko. Žáci si pro děti připravili různé pomůcky, se kterými pak dané země představili.  Tento projekt měl opět velký úspěch jak na straně mateřských škol, tak na straně naší střední školy. Setkání těchto dvou generací a vzájemné předávání informací bylo velkým zážitkem pro všechny zúčastněné. Rádi bychom v příštím školním roce tento projekt opět zopakovali a přidali další mateřskou školu na Plhově.

Oběma generacím moc děkujeme a přejeme krásné prázdniny!

Igor Chmelař a Mgr. Judita Jirásková-Galbová
vyučující odborných předmětů cestovního ruchu

 

Odborné praxe III. B – cestovní ruch

Jako každý rok jsme se i letos rozprchli na praxe po celé naší republice. A jako každý rok byla paleta objektů, na kterých byla zastoupena naše třída, velmi pestrá. Zaujali jsme místa na těch nejpřednějších, nejstarších či nejodlehlejších hradech, zámcích a jiných objektech.

Jelikož jsme již věděli, do čeho jdeme, drtivá většina naší třídy zvládla praxe bez problémů. I tak si ale každý z nás odvezl domů mnoho nových zkušeností, zážitků a informací.

Tyto praxe byly pro naši třídu poslední, a tak by nebylo od věci v krátkosti shrnout, co nám praxe za poslední tři roky přinesly.

Každý z nás měl asi v prvním ročníku z této činnosti velké obavy. To jsme ještě netušili, že se nakonec vyplní slova pana učitele Chmelaře, který už od začátku tvrdil, že nám nejvíc nedá studium, ale právě zmíněná praxe. I díky Covidu byly tyto praxe ztížené, protože se musely nosit roušky, a tak jsme se seznámili s provázením, vysvětlováním a celkově fungováním i za této nelehké situace. V druhém ročníku si někteří z nás upevnili pozici na svých předešlých objektech, jiní se zase rozhodli vyzkoušet něco nového. Tento – třetí ročník praxí, pro nás byl už jenom jakýmsi potvrzením našeho umu pracovat s lidmi, ukočírovat velkou skupinu návštěvníků a obohatit je o nové znalosti.

Celé praxe bychom tedy hodnotili velmi kladně. I díky těmto praxím jsme odbourali spoustu nedostatků, se kterými jsme na tuto školu nastupovali, rozšířili jsme si obzory nejen v historii, ale i také v zeměpise a cestovním ruchu.

Ondřej Skladowski a Anna Hladíková, III. B

 

 

Studenti SM na Olympijském dni

Účast našich studentů sportovního managementu jako rozhodčích při olympijském dni atletických disciplín základních škol okresu Náchod na stadionu na Hamrech v Náchodě